Transakčné poradenstvo

Máme obzvlášť bohaté skúsenosti s právnym poradenstvom pri obchodných transakciách, aj toho najväčieho rozsahu, vrátane medzinárodného prvku. Klientom poskytujeme kvalifikované poradenstvo napríklad v nasledujúcich právnych veciach, súvisiacich s nadobudnutím a predajom obchodných spoločností, majetkových účastí, cenných papierov, podnikov a významného majetku:

  • štruktúrovanie transakcie – v spolupráci s finančnými a daňovými poradcami
  • audit predávanej spoločnosti, majetku alebo podniku (odstránenie problémov, zvýšenie hodnoty)
  • audit kupovanej spoločnosti, majetku alebo podniku (zistenie potenciálnych problémov, ochrana pred nečakanými stratami a výdavkami, zabezpečenie pozície kupujúceho v zmluvnej dokumentácii)
  • príprava a úprava kompletnej zmluvnej dokumentácie – zmluvy o predaji nadobudnutí účasti na spoločnosti, kúpe podniku či majetku, kúpe a predaji akcií, iných cenných papierov, zmluvy medzi spoločníkmi alebo akcionármi
  • príprava a úprava dokumentácie na zabezpečenie financovania transakcie
  • príprava a úprava korporátnej dokumentácia a zabezpečene zápisov v živnostenskom a obchodom registri ako aj potrebných povolení a následých ohlásení
  • prechod a prevod zamestnancov, zmlúv a pohľadávok  v súvislosti s transakciou
  • zastupovanie pri rokovaní s protistranou, vyjednávanie podmienok transakcie