Pre občanov

Klientom – občanom poskytujeme komplexné právne služby z oblasti občianskeho, rodinného, pracovného a trestného práva.

Právne prevencia – predchádzanie problémom

 • nehnuteľnosti – rokovania a zmluvy pri kúpa a predaji či inom prevode domov, bytov či pozemkov
 • príprava, pripomienkovanie a úprava iných občianskych zmlúv – zmluvy o dielo, zmluvy o kúpe majetku
 • pracovné právo – kontrola a odporúčania pri pracovnej zmluve, manažérskej zmluve, riešenie vzťahov so zamestnávateľom
 • spotrebiteľské zmluvy – kontrola a odporúčania napr. pre zmluvy s bankami, zmluvy s poskytovateľmi úverov, splátkový predaj, poistenie, predaj na diaľku
 • autorské právo – ochrana autora, zabezpečenie práv k dielu
 • rodinné právo
 • dedenie – príprava závetu, zastupovanie dediča

Začiatok podnikania

Riešenie problémov

 • zastupovanie v súdnych konaniach (susedské a iné občianske spory, spotrebiteľské vzťahy)
 • zastupovanie v konaniach z oblasti rodinného práva – rozvod a úprava práv k deťom, rozdelenie majetku v prípade rozvodu, výživné, osvojenie dieťaťa
 • zastupovanie zamestnancov vo vzťahu k zamestnávateľovi (skončenie pracovného pomeru, nevyplatenie mzdy, diskriminačné konanie)
 • zastupovanie v exekučnom konaní
 • zastupovanie v trestnom konaní
 • osobné bankroty
[/vc_ro