Pre obchodné spoločnosti

Okrem právnych služieb uvedených v časti služieb pre podnikateľov, poskytujeme obchodným spoločnostiam  špecializované služby, týkajúce sa korporátnej agendy:

 • založenie spoločnosti, založenie organizačnej zložky zahraničnej spoločnosti
 • zmeny spoločníkov, konateľov, základného imania a iné zmeny v spoločnosti
 • zlúčenie a rozdelenie spoločností
 • zmena právnej formy
 • zmena právnej formy spoločosti
 • vedenie korporátnej agendy – zabezpečenie zasadnutí orgánov spoločností a zápisníc z nich
 • zápisy do obchodného a živnostenského registra
 • vydávanie, zmeny a správa akcií pre akciové spoločnosti, zmluvy s CDCP
 • cenné papiere – vydanie, zrušenie emisií, prevody cenných papierov, vzťahy s CDCP
 • zrušenie a likvidácia spoločnosti
 • hroziaci konkurz, spoločnosť v kríze – právne poradenstvo