Radoslava Rybanová

 • 1999 – vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr.)
 • Od 1.1.2003 – je zapísaná v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory (registračné č. 1787)
 • 2015 – založila a v súčasnosti vedie advokátsku kanceláriu RYBANOVÁ & PARTNERS, s.r.o. so sídlom v Banskej Bystrici.
 • 1999-2015 – pôsobila v renomovanej advokátskej kancelárii so sídlom v Bratislave, od roku 2003 ako asociovaný advokát a od roku 2008 ako jej spoločník.

Skúsenosti:

Počas svojej praxe sa Radoslava zameriava najmä na právnu pomoc podnikateľom a obchodným spoločnostiam pri obchodných a korporátnych transakciách, v oblasti korporátnej agendy, obchodných zmlúv a riešenia sporov, pracovného práva a pracovnoprávnych sporov. Poskytuje služby  občanom v sporových aj zmluvných veciach.

Radoslava bola súčasťou právnych tímov pri mnohých významných transakciách a privatizáciách, priamo pre klientov  alebo ako súčasť tímu slovenských poradcov pre medzinárodné právne firmy (Arnold&Porter, Chadbourne & Parke, Clifford Chance, Debevoise & Plimpton, Gide Loyrette Nouel, Hogan Lovells, Jones Day, Latham & Watkins,  Mayer Brown, Shearman&Stearling, Skadden Arps, Slaughter and May, atď.)

Podieľala sa napríklad na nasledovných právnych veciach:

 • právne poradenstvo pre druhú najväčšiu svetovú pivovarnícku skupinu pri nadobudnutí pivovaru na Slovensku  – viedla team vykonávajúci právny audit a zúčastňovala sa tvorby transakčnej dokumentácie a poskytovala poradenstvo pri následnom zlúčení slovenských spoločností klienta.
 • poradenstvo pre druhý najväčší svetový maloobchodný reťazec pri výstavbe, prevádzkovaní a následnom predaji siete hypermarketov na Slovensku
 • poradenstvo pre významného amerického dodávateľa dielov a častí v automobilovom priemysle (Tier 1) pri založení a prevádzkovaní jeho výrobných spoločností na Slovensku, výstavbe a nájme výrobných hál a podnikateľských priestorov, poradenstvo pri divestmente časti podnikania na Slovensku predajom spoločnosti inému medzinárodnému výrobcovi
 • poradenstvo v oblasti pracovného práva a pracovnoprávnych sporov, vrátane komplexného súboru pracovnoprávnych dokumentov pre spoločnosť s viac ako 700 zamestnancami, prevádzkujúcu sieť hypermarketov, poradenstva pri vzťahoch s odborovou organizáciou, poradenstvo v pracovnoprávnych sporoch, zastupovanie zamestnávateľa na súde v pracovnoprávnych veciach
 • Poradenstvo v oblasti pracovného práva pre výrobcu automobilových dielov s viac ako 1000 zamestnancami na Slovensku, príprava komplexných pracovnoprávnych dokumentov, príprava vnútorných predpisov, lokalizácia celoskupinových smerníc a programov pre slovenské právne prostredie, zastupovanie klienta v pracovnoprávnych sporoch
 • Poskytovala poradenstvo pre ďalších významných zamestnávateľov z oblasti priemyslu a služieb pri hroziacich aj skutočných pracovnoprávnych sporoch so zamestnancami, pri kolektívnom vyjednávaní, hromadnom prepúšťaní, prevodoch a prechodoch zamestnancov, ktoré sa týkali stoviek zamestnancov a pri vzťahoch s odborovými organizáciami..
 • poradenstvo pre svetového výrobcu nákladných automobilov pri nadobúdaní nehnuteľností, pozemkov a budov a pri výstavbe siete servisných centier na Slovensku,
 • poradenstvo viacerým škandinávskym spoločnostiam pri nadobudnutí slovenských spoločností v oblasti priemyselných farieb a cestného značenia,
 • poradenstvo pri založení slovenskej pobočky významnej francúzskej audítorskej firmy, anglickej poisťovne, francúzskej spoločnosti poskytujúcej spotrebiteľské úvery,
 • poradenstvo pre francúzsku spoločnosti poskytujúcu spotrebiteľské úvery, pre ktorú pripravovala komplexnú dokumentáciu riešiacu právne vzťahy s jej klientami, vrátane splnenia registračných a regulačných povinností
 • poradenstvo pri desiatkach transakcií s medzinárodným prvkom, predovšetkým nadobudnutiach slovenských spoločností (alebo celoeurópskych prípadne celosvetových skupín spoločností) medzinárodnými skupinami.
 • právne poradenstvo vo verejnej súťaži pre diaľničné konzorcium, ktoré uspelo v tendri na zhotoviteľa časti diaľnic v rámci PPP projektov
 • poradenstvo a zastupovanie klientov v konaniach o oznámení koncentrácie pred Protimonopolným úradom SR a v iných súťažnoprávnych konaniach.
 • poradenstvo významnej farmaceutickej skupine pri bežnom podnikaní, regulačných záležitostiach, pracovnoprávnych a iných zmluvných vzťahoch
 • zameriava sa tiež na právne poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov, je autorkou viacerých publikácií v tejto oblasti